Sponsrade länkar

Gammaked (intravenös och subkutan)

Allmänt namn: immunglobulin

Vad är Gammaked?

Gammaked är en steriliserad lösning framställd från human plasma.

Gammaked (för injektion i en ven eller under huden) används för behandling av primär immunbrist (PI), idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), eller kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP).

Gammaked kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Gammaked kan orsaka blodproppar.

Sluta använda Gammaked och ring din läkare omedelbart om du har:

Gammaked kan också skada njurarna, speciellt om du redan har en njursjukdom eller om du också använda vissa andra läkemedel.

Ring din läkare på en gång om du har tecken på njurproblem, såsom svullnad, snabb viktökning, och liten eller ingen kissar.

Dricka mycket vätska när du använder detta läkemedel för att förbättra din blodflödet och hålla dina njurar fungerar ordentligt.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot en Gammaked, eller om du har detta läkemedel A (IgA) -brist med antikroppar mot IgA.

Gammaked kan skada dina njurar eller orsaka blodproppar.

Du kan behöva en dosjustering om du utsätts för mässling, eller om du reser till ett område där denna sjukdom är vanligt.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Gammaked skadar fostret.

Det är inte känt om immunglobulin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Gammaked är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur ska jag använda Gammaked?

Gammaked injiceras i en ven genom ett IV, eller injiceras under huden med användning av en infusionspump.

Hur du ger detta läkemedel, hur ofta du får det, och längden på infusionstiden beror på det tillstånd som behandlas.

Injicera inte Gammaked i en ven om du har fått i uppdrag att ge medicin som en subkutan injektion (under huden).

Denna medicinering levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

Gammaked måste ges långsamt.

Skaka inte medicinen flaskan eller så kan du förstöra läkemedlet.

Använd engångsinjektions poster (nål, kateter, slangar) endast en gång.

När du använder Gammaked, kan du behöva täta blodprover.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Varje injektionsflaska (flaska) av denna medicin enda är endast en användning.

Förvara detta läkemedel i originalkartongen i kylskåpet.

Du kan ta medicinen ur kylskåpet och låt den anta rumstemperatur en timme före förbereda din dos.

Du kan också lagra Gammaked för upp till 6 månader vid rumstemperatur.

Kasta bort oanvänd Gammaked efter utgångsdatumet på etiketten har passerat.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Gammaked.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Gammaked?

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Gammaked.

Gammaked biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Gammaked och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Gammaked?

Gammaked kan skada dina njurar.

Andra läkemedel kan interagera med immunglobulin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Gammaked (immunglobulin intravenös och subkutan)

Andra märken: GAMMAGARD, Gamunex-C

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.