Sponsrade länkar

Garamycin

Allmänt namn: gentamicin

Vad är Garamycin?

Garamycin är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Garamycin används för att behandla svåra eller allvarliga bakterieinfektioner.

Garamycin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Garamycin kan skada njurarna, och kan också orsaka nervskador eller hörselnedsättning, särskilt om du har njursjukdom eller använda vissa andra läkemedel.

Tala om för din läkare om alla dina medicinska besvär och alla läkemedel som du använder.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Garamycin om du är allergisk mot Garamycin eller liknande antibiotika såsom amikacin, kanamycin, neomycin, paromomycin, streptomycin eller tobramycin.

För att vara säker Garamycin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använd inte Garamycin om du är gravid.

Det är inte känt om gentamicin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Garamycin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Garamycin injiceras i en muskel eller i en ven genom en IV.

Använd inte Garamycin om det har ändrat färg eller har partiklar i den.

Blanda inte Garamycin med andra läkemedel i en spruta eller infusionspåse.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Dricka mycket vätska när du tar Garamycin.

När du använder Garamycin kan du behöva frekvent blod eller urinprov.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Garamycin.

Förvara denna medicin vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Garamycin.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Garamycin?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Garamycin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Garamycin?

Garamycin kan skada dina njurar.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Garamycin (gentamicin)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.