Sponsrade länkar

Gas-X

Allmänt namn: simetikon

Vad är Gas-X?

Gas-X tillåter gasbubblor i magen och tarmarna för att komma samman lättare, vilket möjliggör enklare passage av gas.

Gas-X används för att lindra smärtsamma tryck som orsakas av överflödig gas i magen och tarmarna.

Gas-X kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd aldrig mer än den rekommenderade dosen av simetikon.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Gas-X om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har någon typ av allvarlig sjukdom (särskilt en som påverkar magen eller tarmarna).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Gas-X.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har någon typ av allvarlig sjukdom (särskilt en som påverkar magen eller tarmarna).

Gas-X väntas inte skada fostret.

Det är inte känt om simetikon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Den flytande formen kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Gas-X?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer av denna medicin än riktas.

Gas-X fungerar bäst om du tar det efter måltider och vid sänggåendet.

Gas-X tuggtablett ska tuggas innan de sväljs.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Gas-X vätskedroppar kan blandas med vatten, välling, eller andra vätskor för att göra svälja lättare för ett spädbarn eller barn.

Barn ska aldrig ges mer än den rekommenderade dosen av simetikon.

Gas-X kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som även kan innefatta en speciell diet eller ökad motion.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Gas-X används på ett sätt som behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Gas-X?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat mage medicin eller antacida.

biverkningar gas-X

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Gas-X?

Andra läkemedel kan interagera med simetikon, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Gas-X (simetikon)

Andra varumärken: Mylicon, Phazyme, Mylanta Gas, Mylanta Gas maximal styrka, ... 16 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.