Sponsrade länkar

GaviLyte-C

Allmänt namn: polyetylenglykol elektrolytlösning

Vad är GaviLyte-C?

GaviLyte-C är en laxerande lösning som stimulerar tarmrörelser.

GaviLyte-C används för att rengöra tarmen före koloskopi, ett barium röntgen, eller andra tarm förfaranden.

GaviLyte-C kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte GaviLyte-C om du har en perforerad tarm, en tarmvred eller svår förstoppning eller kolit eller toxisk megakolon.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot polyetylenglykol eller någon annan elektrolyt lösningar (t.ex. Pedialyte eller Gatorade) eller om du har:

GaviLyte-C kan leda till farliga eller livshotande biverkningar hos personer med dessa villkor.

Personer med ätstörningar (såsom anorexi eller bulimi) bör inte använda detta läkemedel utan inrådan av en läkare.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta GaviLyte-C?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Polyetylenglykol elektrolyt pulver måste blandas med vatten i en lösning före användning.

Skaka blandningen väl precis innan du mäta en dos.

Detta läkemedel kommer med instruktioner om när och vad man ska äta eller dricka på din första dagen av behandlingen.

Dricker inte GaviLyte-C om det har varit mindre än en timme sedan du senast åt fast föda.

Den första vattnig avföring ska visas inom en timme efter det att du börjar dricka GaviLyte-C.

Drick mycket klara vätskor (vatten, buljong, svart kaffe, te, tydlig soda) före, under och efter behandlingen.

Lagra den oblandade pulvret vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara den blandade lösningen i ett kylskåp i en upprätt position.

Kasta bort alla GaviLyte-C du inte har använt inom 24 till 48 timmar efter det blandades (följ anvisningarna för din specifika varumärke av denna medicin).

Inte äta eller dricka något inom 2 timmar innan medicinska test.

Vad händer om jag missar en dos?

Tala med din läkare om du inte kan dricka all lösning ordinerats åt dig.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar GaviLyte-C?

Undvika att ta andra mediciner, vitaminer eller mineraltillskott inom en timme innan man dricker GaviLyte-C.

Använd inte andra laxermedel när du använder GaviLyte-C, såvida inte din läkare har sagt till.

GaviLyte-C biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Du kan behöva dricka vätskan långsammare, eller sluta använda den för en kort tid om du har vissa biverkningar.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar GaviLyte-C?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om GaviLyte-C (polyetylenglykol 3350 med elektrolyter)

Andra varumärken: Golytely, Plenvu, Movprep, NuLYTELY ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.