Sponsrade länkar

Gel-ett (injektion)

Vad är Gel-One?

Gel-One liknar den vätska som omger lederna i kroppen.

Gel-ett används för att behandla knä smärta orsakad av osteoartrit.

Gel-One ges vanligen när andra artrit mediciner inte har varit effektiva.

Gel-Man kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få en Gel-One om du har en infektion i knät eller i huden runt knäet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få Gel-One om du är allergisk mot det, eller om du har en infektion i knät eller i huden runt knäet.

Gel-One är inte godkänd för användning av någon yngre än 21 år gammal.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om Gel-One kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Hur Gel-One ges?

Gel-One injiceras direkt i knäleden.

Gel-One ges vanligen en gång i veckan under tre till fem veckor.

För att förhindra smärta och svullnad, kan din läkare rekommendera vila knät eller ansöker is under en kort tid efter injektionen.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Tala om för din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Gel-One.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Gel-One?

För minst 48 timmar efter injektionen, undvika jogging, ansträngande aktivitet eller sporter som fotboll eller tennis stor genomslagskraft.

Gel-ett biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Gel-One?

Andra läkemedel kan påverka Gel-One, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om natriumhyaluronat

Andra varumärken: Euflexxa, Supartz, Hyalgan, DUROLANE, ... 2 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.