Sponsrade länkar

Gelsyn-3 (injektion)

Allmänt namn: natriumhyaluronat

Vad är Gelsyn-3?

Gelsyn-3 liknar den vätska som omger lederna i kroppen.

Gelsyn-3 används för att behandla knä smärta orsakad av osteoartrit.

Gelsyn-3 ges vanligtvis när andra artrit mediciner inte har varit effektiva.

Gelsyn-3 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få en Gelsyn-3 om du har en infektion i knät eller i huden runt knäet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få Gelsyn-3 om du är allergisk mot det, eller om du har en infektion i knät eller i huden runt knäet.

Gelsyn-3 är inte godkänd för användning av någon yngre än 21 år gammal.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om Gelsyn-3 kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Hur Gelsyn-3 ges?

Gelsyn-3 injiceras direkt i knäleden.

Gelsyn-3 ges vanligen en gång i veckan under tre till fem veckor.

För att förhindra smärta och svullnad, kan din läkare rekommendera vila knät eller ansöker is under en kort tid efter injektionen.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Tala om för din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en tid för din Gelsyn-3.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Gelsyn-3?

För minst 48 timmar efter injektionen, undvika jogging, ansträngande aktivitet eller sporter som fotboll eller tennis stor genomslagskraft.

Gelsyn-3 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Gelsyn-3?

Andra läkemedel kan påverka Gelsyn-3, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Gelsyn-3 (natriumhyaluronat)

Andra varumärken: Euflexxa, Supartz, Hyalgan, DUROLANE, Supartz FX

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.