Sponsrade länkar

Genaphed

Vad Genaphed?

Genaphed är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Genaphed används för att behandla nasal och sinus trafikstockningar, eller överbelastning av rören som dränerar vätska från dina inre öron, som kallas Eustachian (yoo-BO-avstånd) rör.

Genaphed kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Genaphed om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Fråga alltid en läkare innan du ger en hosta eller förkylning medicin till ett barn.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Genaphed om du är allergisk mot Genaphed.

Använd inte Genaphed om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Genaphed om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Det är inte känt om Genaphed skadar fostret.

Det är inte känt om pseudoefedrin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Genaphed?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Du kan behöva skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Genaphed.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Genaphed används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta hallucinationer, långsam hjärtrytm eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar Genaphed?

Undvik att ta denna medicin om du samtidigt tar bantningspiller, koffein piller eller andra stimulantia (såsom ADHD mediciner).

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat hosta eller kall medicin.

Genaphed biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Genaphed och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Genaphed?

Andra läkemedel kan interagera med pseudoefedrin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Genaphed (pseudoefedrin)

Andra varumärken: Sudafed Trängsel, Sudafed 12-timmars, SudoGest, Sudafed Barn avsvällande, ... 15 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.