Sponsrade länkar

Geneyes

Allmänt namn: tetrahydrozolin oftalmisk

Vad är Geneyes?

Tetrahydrozolin är en vasokonstriktor.

Geneyes (för ögonen) är för temporär lindring av mindre ögon rodnad, svullnad, eller avtappning orsakas av mindre irriterande.

Geneyes kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Geneyes är för tillfällig lindring av mindre röda ögon eller obehag av mindre irriterande.

Sluta använda Geneyes och ring din läkare omedelbart om du har pågående eller förvärrad rodnad i ögat, ögonsmärta eller synförändringar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Geneyes om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Geneyes skadar fostret.

Det är inte känt om tetrahydrozolin ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Geneyes?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använda medicinen för lång eller för ofta kan förvärra symtomen och orsaka skador på blodkärlen i ögonen.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Geneyes används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av tetrahydrozolin ögon förväntas inte vara farliga.

Håll Geneyes oåtkomligt för barn.

Vad ska jag undvika när du tar Geneyes?

Använd inte denna medicin samtidigt som bär kontaktlinser.

Geneyes biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Geneyes och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Geneyes?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på tetrahydrozolin används i ögonen.

Mer om Geneyes (tetrahydrozolin ögon)

Andra varumärken: Visine Original, Opti klart Rodnad Relief, Altazine ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.