Sponsrade länkar

Genicin

Allmänt namn: glukosamin

Vad är Genicin?

Genicin är socker protein som hjälper kroppen bygga brosk (hård bindväv huvudsakligen belägna på benen nära lederna).

Genicin är en naturligt förekommande ämne som finns i ben, benmärg, skaldjur och svamp.

Genicin har använts i alternativ medicin som ett hjälpmedel för att lindra ledsmärta, svullnad, och stelhet som orsakas av artrit.

Inte alla användningsområden för Genicin har godkänts av FDA.

Genicin säljs ofta som ett supplement.

Genicin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna produkt om du är allergisk mot Genicin.

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

Det är inte känt om Genicin skadar fostret.

glukosamin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Genicin?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att använda Genicin, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Använd inte olika formuleringar av glukosamin samtidigt utan läkares inrådan.

Genicin kan orsaka onormala resultat med blodprov glukos (socker).

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Genicin.

Det kan ta upp till 8 veckor innan dina symtom förbättras.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Genicin.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Genicin?

Vissa Genicin produkter innehåller också mangan.

Genicin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Genicin?

Andra läkemedel kan interagera med glukosamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Genicin (glukosamin)

Andra varumärken: Optiflex-G

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.