Sponsrade länkar

Genpril

Allmänt namn: ibuprofen

Vad är Genpril?

Genpril är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Genpril används för att minska feber och behandla smärta eller inflammation som orsakas av många tillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, ryggsmärta, artrit, menstruationskramper, eller mindre skada.

Genpril kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Genpril kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Genpril kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Genpril kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Använd inte detta läkemedel strax före eller efter hjärtbypassoperation (koronar bypass-kirurgi eller CABG).

Genpril kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda Genpril om du är allergisk mot det, eller om du någonsin har haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Intag Genpril under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om ibuprofen går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ett ammande barn.

Ge inte Genpril till ett barn yngre än 2 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Genpril?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer än den rekommenderade dosen.

Ett barns dos av ibuprofen är baserad på ålder och vikt hos barnet.

Ta Genpril med mat eller mjölk för att minska magbesvär.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Den Genpril tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Genpril används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Genpril?

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att ta aspirin medan du tar Genpril.

Undvik att ta Genpril om du tar acetylsalicylsyra för att förebygga stroke eller hjärtinfarkt.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något kall, allergi eller smärta medicin.

Genpril biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nysningar, rinnande eller täppt näsa;

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, bensvullnad, andnöd.

Sluta använda Genpril och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Genpril?

Fråga din läkare innan du använder Genpril om du tar ett antidepressivt läkemedel som citalopram, escitalopram, fluoxetin (Prozac), fluvoxamin, paroxetin, sertralin (Zoloft), trazodon eller vilazodon.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Genpril om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Genpril (ibuprofen)

Andra varumärken: Alvedon, Motrin, IBU, Barn Motrin, ... 22 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.