Sponsrade länkar

Geri-Hydrolac

Allmänt namn: ammoniumlaktat topisk

Vad är ammoniumlaktat?

ammoniumlaktat är en kombination av mjölksyra och ammoniumhydroxid.

Ammoniumlaktat används för att behandla torr, fjällande, kliande hud.

Ammoniumlaktat kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot ammoniumlaktat, glycerin, mineralolja, propylenglykol eller parabener.

Ammoniumlaktat kan vara mer benägna att ge hudirritation hos människor som har rättvist eller känslig hud.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Geri-Hydrolac skadar fostret.

Det är inte känt om ammoniumlaktat aktuellt går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte Geri-Hydrolac till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ansöka ammoniumlaktat?

Ammoniumlaktat vanligtvis appliceras två gånger om dagen.

Skaka lotion form av denna medicin väl bara innan du använder den.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicinering, om du inte använder den för att behandla en hand tillstånd.

Applicera inte ammoniumlaktat i ansiktet om inte din läkare har sagt till.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Geri-Hydrolac.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos är osannolik vid användning av Geri-Hydrolac.

Vad ska jag undvika när du använder ammoniumlaktat?

Ta inte med munnen.

biverkningar ammonium laktat

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Geri-Hydrolac och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar ammoniumlaktat?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad ammoniumlaktat.

Mer om Geri-Hydrolac (ammoniumlaktat topisk)

Andra varumärken: AmLactin, Lac-Hydrin, Kerasal AL, Laclotion

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.