Sponsrade länkar

Glandosane Unflavored

Allmänt namn: saliversättningsmedel

Vad är Glandosane Unflavored?

Glandosane Unflavored är konstgjorda former av slem sekret normalt produceras i den mänskliga munnen.

Glandosane Unflavored används för att lindra torrhet och smärta eller obehag i mun eller svalg som kan orsakas av vissa sjukdomstillstånd, läkemedel, kirurgi eller kemoterapi och strålbehandling.

Glandosane Unflavored kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Det finns många märken och former av saliversättningsmedel tillgängliga.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Glandosane Unflavored om du är allergisk mot någon av de ingredienser som anges på förpackningen.

Fråga en läkare innan du använder Glandosane Unflavored om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda Glandosane Unflavored?

Ett salivsubstitut är för användning i munnen.

Använd din saliv ersättningsprodukt precis som riktas på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Glandosane Unflavored arbete inuti munnen och är inte avsedda att sväljas.

Om du vill använda den orala skölj eller annan vätska Glandosane Unflavored, swish en liten mängd i munnen i 30 sekunder, sedan spotta ut.

Den orala pulver måste blandas med ca 1 uns av vatten innan det används.

Skaka munspray försiktigt före varje användning och spraya direkt i munnen och på tungan.

Tabletten eller sugtablett kan hållas i munnen under en längre tid, även när du sover.

Saliversättningsmedel gel, pasta, eller bomullstoppar kan appliceras direkt på tandköttet, tunga, tänder, eller sidorna av munnen.

Hur ofta du använder ett saliversättningsmedel kan bero på ditt tillstånd eller din medicinering schema.

I de flesta fall är Glandosane Unflavored används tre till fem gånger per dag eller när munnen känns torr och obekväma.

Låt inte ett barn att använda Glandosane Unflavored utan uppsikt av vuxen.

Glandosane Unflavored kan vara endast en del av en fullständig behandling program som inkluderar användning av andra orala hygienförfaranden.

Förvara din saliv substitut enligt anvisningarna på produktetiketten.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Glandosane Unflavored används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av ett saliversättningsmedel förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du tar Glandosane Unflavored?

Du kan behöva undvika att äta eller dricka något under cirka 15 minuter efter att ha använt Glandosane Unflavored.

Skölj med vatten om saliversättnings får i dina ögon.

Glandosane unflavored biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Glandosane Unflavored?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på Glandosane Unflavored används i munnen och inte sväljas.

Mer om Glandosane Unflavored (saliv ersätter topisk)

Andra varumärken: Biotene munvatten, NeutraSal, Aquoral, XyliMelts ... 9 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.