Sponsrade länkar

Gleolan

Allmänt namn: aminolevulinsyra

Vad är Gleolan?

Gleolan ges innan operation för att avlägsna en gliom (en typ av hjärna eller ryggmärgstumör).

Att ta Gleolan orsakar en viss substans för att bygga upp i din tumörvävnad.

Gleolan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

För 24 timmar före och efter att ha tagit Gleolan, måste du skydda din hud från ljus, både solljus och stark inomhusbelysning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Gleolan om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft lever- eller njursjukdom.

Tala om för din läkare om du är gravid.

Du ska inte amma inom 24 timmar efter att ha tagit Gleolan.

Hur Gleolan ges?

Gleolan ges vanligen ca 3 timmar före operationen.

För 24 timmar före och efter att ha tagit Gleolan, måste du skydda huden från starkt ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Gleolan används som en engångsdos och inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Gleolan ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha tagit Gleolan?

Undvika exponering för solljus eller stark inomhusbelysning under 24 timmar efter intag Gleolan.

Gleolan biverkningar

Tecken på en allergisk reaktion kan vara: hives;

Dina vårdgivare kommer att titta på dig noga för att se till att du inte har en allergisk reaktion, och för att behandla en reaktion om det inträffar.

Många biverkningar kan inträffa upp till 6 veckor efter att du tog Gleolan.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Gleolan?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Gleolan (aminolevulinsyra)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.