Sponsrade länkar

Glipizid och metformin

Vad är glipizid och metformin?

glipizid och metformin är en kombination av två muntliga diabetes läkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivåer.

Glipizid och metformin används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes.

Glipizid och metformin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda glipizid och metformin om du har svår njursjukdom eller diabetisk ketoacidos (ringa upp din läkare för behandling).

Om du behöver ha någon typ av röntgen eller datortomografi använder ett färgämne som injiceras i dina ådror, måste du tillfälligt sluta ta glipizid och metformin.

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda glipizid och metformin om du är allergisk mot glipizid eller metformin, eller om du har:

Om du behöver ha någon typ av röntgen eller datortomografi använder ett färgämne som injiceras i dina ådror, måste du tillfälligt sluta ta glipizid och metformin.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Det är inte känt om glipizid och metformin kommer att skada fostret.

Metformin kan stimulera ägglossning hos en premenopausal kvinna och kan öka risken för oönskade graviditeter.

Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

Hur ska jag ta glipizid och metformin?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta glipizid och metformin med måltider.

Ring din läkare om du är sjuk med kräkningar, diarré eller feber.

Dricka mycket vätska när du tar glipizid och metformin.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Glipizid och metformin är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Din läkare kan ha du tar extra vitamin B12 medan du tar glipizid och metformin.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta din dos så snart som möjligt, men bara om du är redo att äta en måltid.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar glipizid och metformin?

Undvik att dricka alkohol.

Om du också ta colesevelam, undvika att ta det inom 4 timmar efter att du tagit glipizid och metformin.

biverkningar glipizid och metformin

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda glipizid och metformin och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Glipizid och metformin doseringsinformation

Vanliga dosen för vuxna för diabetes typ 2:

-Ge med måltider;

Vilka andra droger påverkar glipizid och metformin?

Många läkemedel kan påverka glipizid och metformin, vilket gör detta läkemedel mindre effektiva eller öka risken för laktatacidos.

Mer om glipizid / metformin

Andra varumärken: Metaglip

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.