Sponsrade länkar

Glucagon Novo Nordisk HypoKit

Allmänt namn: glukagon

Vad är Glucagon Novo Nordisk HypoKit?

Glucagon Novo Nordisk HypoKit är ett hormon som ökar blodsockerhalten.

Glucagon Novo Nordisk HypoKit används för att behandla hypoglykemi (lågt blodsocker).

Glucagon Novo Nordisk HypoKit kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Glucagon Novo Nordisk HypoKit bör användas för att behandla hypoglykemi endast om personen inte kan äta, passerar ut, eller att ha ett anfall.

Du bör inte använda Glucagon Novo Nordisk HypoKit om du är allergisk mot Glucagon Novo Nordisk HypoKit eller laktos, eller om du har en tumör i bukspottkörteln (insulinom) eller binjurarna (feokromocytom).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot Glucagon Novo Nordisk HypoKit eller laktos, eller om du har:

Glucagon Novo Nordisk HypoKit bör användas för att behandla hypoglykemi endast om personen är oförmögen att äta eller är medvetslös eller har ett anfall.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Glucagon Novo Nordisk HypoKit förväntas inte skada fostret, men snabbt behandla hypoglykemi skulle uppväga eventuella riskerna med att använda detta läkemedel.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda Glucagon Novo Nordisk HypoKit?

Hypoglykemi bör behandlas så snabbt som möjligt.

Glucagon Novo Nordisk HypoKit injiceras under huden, in i en muskel eller i en ven.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Glucagon Novo Nordisk HypoKit är ett pulver läkemedel som måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Se till att du vet hur man ger en Glucagon Novo Nordisk HypoKit injektion innan du behöver använda den.

Efter injektionen, bör du äta en snabbverkande källa till socker (fruktjuice, glukos gel, hårda karameller, russin, eller icke-diet soda) och sedan äta ett mellanmål eller liten måltid såsom ost och kex eller en kött smörgås.

Om du är en vårdgivare, få akut medicinsk hjälp efter att ha gett en Glucagon Novo Nordisk HypoKit injektion.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

För att hålla från att ha svår hypoglykemi, följer din kost, medicinering och utöva rutiner mycket noga.

Store Glucagon Novo Nordisk HypoKit pulver och spädningsmedlet vid sval rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Glucagon Novo Nordisk HypoKit används som behövs, inte har en daglig dosering schema.

Ring din läkare omedelbart om symtomen inte förbättras efter att ha använt Glucagon Novo Nordisk HypoKit.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan vara illamående, kräkningar, diarré, snabb puls, eller högt blodtryck (svår huvudvärk, dimsyn, bultande i halsen eller öron, näsblod, ångest, förvirring, svår bröstsmärta, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag).

Vad ska jag undvika efter att ha använt Glucagon Novo Nordisk HypoKit?

Undvik att dricka alkohol.

Glucagon Novo Nordisk HypoKit biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har något av följande hudförändringar i ansiktet, ben, ljumsken, eller livet:

Vanliga biverkningar kan vara illamående eller kräkningar.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Glucagon Novo Nordisk HypoKit?

Många andra läkemedel kan påverka ditt blodsocker, och vissa läkemedel kan öka eller minska effekten av läkemedel för behandling av diabetes.

Mer om Glucagon Novo Nordisk (glukagon)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.