Sponsrade länkar

Glumetza

Allmänt namn: metformin

Vad är Glumetza?

Glumetza används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus.

Glumetza används ibland tillsammans med insulin eller andra mediciner, men detta läkemedel är inte för behandling av typ 1-diabetes.

Glumetza kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Glumetza om du har svår njursjukdom, metabolisk acidos eller diabetisk ketoacidos (ringa upp din läkare för behandling).

Om du behöver ha någon typ av röntgen eller datortomografi använder ett färgämne som injiceras i dina ådror, måste du tillfälligt sluta ta Glumetza.

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Glumetza om du är allergisk mot det, eller om du har:

Om du behöver genomgå en operation eller någon typ av röntgen eller datortomografi använder ett färgämne som injiceras i dina ådror, måste du tillfälligt sluta ta Glumetza.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Följ läkarens anvisningar om hur du använder detta läkemedel om du är gravid.

Glumetza kan stimulera ägglossning hos en premenopausal kvinna och kan öka risken för oönskade graviditeter.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Glumetza bör inte ges till barn yngre än 10 år gammal.

Hur ska jag ta Glumetza?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta Glumetza med en måltid, om inte din läkare säger något annat.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Mäta flytande medicin noggrant.

Vissa tabletter är gjorda med ett skal som inte absorberas eller smält i kroppen.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Glumetza är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, regelbunden blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Din läkare kan ha du tar extra vitamin B12 medan du tar Glumetza.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Glumetza?

Undvik att dricka alkohol.

Glumetza biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa personer som använder Glumetza utveckla mjölksyraacidos, som kan vara dödlig.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Glumetza?

Många läkemedel kan påverka Glumetza, vilket gör Glumetza mindre effektiv eller öka risken för laktatacidos.

Mer om Glumetza (metformin)

Andra varumärken: Glucophage, Glucophage XR, Fortamet, Riomet

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.