Sponsrade länkar

Glycerin (rektal)

Vad är glycerin rektal?

Glycerin rektal används som ett laxermedel.

Glycerin rektal används för att behandla tillfällig förstoppning eller för att rengöra tarmen innan en rektal tenta eller annan intestinal förfarande.

Glycerin rektal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda glycerin om du är allergisk mot glycerin.

För att vara säker glycerin rektal är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om glycerin rektal kommer att skada fostret.

Det är inte känt om glycerin rektal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Vid användning av denna medicin i varje barn, använder bara de former som är speciellt gjorda för barn.

Använd inte glycerin rektal i ett barn yngre än 2 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag använda glycerin rektal?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte en rektal stolpiller genom munnen.

Tvätta händerna före och efter användning av en rektal lavemang eller stolpiller.

Detta läkemedel kommer med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

För att använda stolpiller:

För att använda lavemang:

För bästa resultat efter att ha använt glycerin rektal, stannar liggande tills du känner behov av att ha en avföring.

Använd inte glycerin rektal mer än en gång under en 24-timmarsperiod.

Ring din läkare om detta läkemedel inte leda till att du har en avföring inom 1 timme efter användning.

Förvara rektala lavemang vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Lagra de rektala suppositorier vid sval rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom glycerin ges vanligen endast en gång vid behov, kommer du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av glycerin rektal förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder glycerin rektal?

Undvik att använda andra laxermedel i kombination med glycerin rektal inte din läkare har sagt till.

Glycerin rektal biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda glycerin rektal och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Glycerin doseringsinformation

Vanliga vuxendos för förstoppning:

Hyperosmotiska laxermedel bör användas sällan i enkla doses.Liquid suppositorier: 5,6 g rektalt onceSuppositories: 2 till 3 g rektalt en gång

Vanliga pediatrisk dos för förstoppning:

Hyperosmotiska laxermedel bör användas sällan i enkla doses.Liquid suppositorier: 2 till mindre än 6 år: 2,3 g rektalt once6 år eller äldre: 5,6 g rektalt onceSuppositories: 2 till mindre än 6 år: 1 till 1,7 g rektalt once6 år eller äldre: 2 till 3 g rektalt en gång

Vilka andra droger påverkar glycerin rektal?

Andra läkemedel kan interagera med glycerin rektal, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om glycerin

Andra varumärken: Fleet Glycerin suppositorier vuxen, Pedia-Lax Liquid Glycerin suppositorier, Fleet Glycerin Stolpiller Pediatric, Sani-Supp

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.