Sponsrade länkar

Glyset

Allmänt namn: miglitol

Vad är Glyset?

Glyset fördröjer nedbrytning av kolhydrater (former av socker) i kroppen.

Glyset används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes.

Glyset kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Glyset om du har inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns), en blockering i tarmarna, en kronisk tarmsjukdom som påverkar matsmältningen, eller en mage sjukdom som orsakar överskjutande gas.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Glyset om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker Glyset är säkert för dig, berätta för din läkare om du har en njursjukdom.

Glyset förväntas inte skada fostret.

miglitol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Glyset?

Glyset tas vanligen 3 gånger per dag i början av en måltid.

Ta varje dos med den första tuggan av en huvudmåltid.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

För att snabbt behandla lågt blodsocker när du tar Glyset, använd en dextros baserad källa av socker (t.ex. honung, dadlar, russin, plommon eller aprikoser).

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Glyset är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, regelbunden blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta din dos så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Glyset?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Glyset biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Glyset?

Vissa mag-enzym-tillskott kan minska effekten av miglitol och bör inte tas samtidigt, inklusive:

Du kan bli mer benägna att ha lågt blodsocker om du tar Glyset med andra läkemedel som kan sänka blodsockret, inklusive insulin eller andra orala diabetes mediciner.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Dessa listor är inte komplett och många andra läkemedel kan öka eller minska effekten av miglitol på att sänka blodsockret.

Mer om Glyset (miglitol)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.