Sponsrade länkar

GP-Tuss DXP

Allmänt namn: dexbrompheniramine, dextrometorfan, och fenylefrin

Vad är GP-Tuss DXP?

Dexbrompheniramine är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

dextrometorfan är en hostdämpande.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

GP-Tuss DXP är en kombination läkemedel som används för att behandla rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda, rinnande ögon, hosta och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

GP-Tuss DXP inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

GP-Tuss DXP kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Använd inte hosta eller kall medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda GP-Tuss DXP om du är allergisk mot dexbrompheniramine, dextrometorfan, eller fenylefrin.

Använd inte hosta eller kallt läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om detta läkemedel är säkert att använda om du har:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta GP-Tuss DXP?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Följ alltid anvisningarna på medicinetiketten om att ge hosta eller kallt medicin till ett barn.

Mäta flytande medicin noggrant.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagar, eller om du har feber, utslag, eller huvudvärk.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare om du har tagit en hosta eller kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom GP-Tuss DXP används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar GP-Tuss DXP?

Att dricka alkohol med GP-Tuss DXP kan orsaka biverkningar.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder andra hosta eller kalla mediciner som kan innehålla liknande ingredienser.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

GP-Tuss DXP biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar GP-Tuss DXP?

Undvik att använda GP-Tuss DXP med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning (t.ex. opioid medicin, en muskel relaxer eller medicin för ångest eller kramper).

Mer om GP-Tuss DXP (dexbrompheniramine / dextrometorfan / fenylefrin)

Andra varumärken: Alahist CF, Panatuss DXP, dämpar en pediatrisk

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.