Sponsrade länkar

Gris-PEG

Allmänt namn: griseofulvin

Vad är Gris-PEG?

Gris-PEG är en antifungal medicinering som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

Gris-PEG används för att behandla infektioner såsom ringorm, fotsvamp, jock itch, och svampinfektioner i hårbotten, naglar eller tånaglar.

Gris-PEG kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Gris-PEG om du har porfyri eller leversvikt.

Intag av Gris-PEG under de första 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Gris-PEG om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att se till Gris-PEG är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori X. Gris-PEG kan skada fostret eller orsaka fosterskador.

Gris-PEG kan göra p-piller mindre effektiva.

Det är inte känt om griseofulvin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Gris-PEG bör inte ges till barn yngre än 2 år, eller ett barn som väger mindre än 35 pounds.

Hur ska jag ta Gris-PEG?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

För att svälja lättare kan du krossa Gris-PEG tablett och strö läkemedlet i en sked äppelmos.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Gris-PEG kommer inte behandla en bakteriell infektion eller svampinfektion, eller en viral infektion, såsom influensa eller en vanlig förkylning.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Gris-PEG?

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Dricka alkohol samtidigt som Gris-PEG kan orsaka obehagliga biverkningar.

Gris-PEG biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Gris-PEG?

Andra läkemedel kan interagera med griseofulvin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Gris-PEG (griseofulvin)

Andra märken: Grifulvin V, Fulvicin P / G, Fulvicin U / F

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.