Sponsrade länkar

guanidin

Vad är guanidin?

Guanidin används för att behandla muskelsvaghet orsakad av Eaton-Lamberts syndrom.

Guanidin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Guanidin kan öka risken för blödning eller infektion.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda guanidin om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft ett svagt immunförsvar (orsakad av sjukdom eller genom att använda vissa läkemedel).

Det är inte känt om guanidin skadar fostret.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Guanidin är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta guanidin?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Guanidin doser är baserade på vikt.

Guanidin kan öka risken för blödning eller infektion.

Din njurfunktion kan också behöva kontrolleras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta diarré, kräkningar, skakningar och kraftiga muskelspasmer eller ryckningar.

Vad ska jag undvika när du tar guanidin?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Guanidin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar guanidin?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel, särskilt läkemedel som försvagar immunförsvaret, såsom cancer medicin, steroider och läkemedel för att förhindra avstötning av transplanterade organ.

Andra läkemedel kan påverka guanidin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om guanidin

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.