Sponsrade länkar

Hållning

Allmänt namn: kalciumfosfat, tribasiskt

Vad är kalciumfosfat?

Kalcium är ett mineral som finns naturligt i livsmedel.

Kalciumfosfat används för att förebygga och behandla kalcium brister.

Kalciumfosfat kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ta inte kalciumfosfat eller antacida som innehåller kalcium utan att först fråga din läkare om du också tar andra läkemedel.

Kalciumfosfat fungerar bäst om du tar det med mat.

Innan detta läkemedel

För att du kan säkert ta kalciumfosfat, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

Tala med din läkare innan du tar kalciumfosfat om du är gravid.

Tala med din läkare innan du tar kalciumfosfat om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta kalciumfosfat?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Kalciumfosfat fungerar bäst om du tar det med mat.

Ta kalciumfosfat med ett fullt glas vatten.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, minskad aptit, förstoppning, förvirring, delirium, stupor och koma.

Vad ska jag undvika när du tar kalciumfosfat?

Följ din läkare instruktioner om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

biverkningar av kalciumfosfat

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar kalciumfosfat?

Kalciumfosfat kan göra det svårare för kroppen att absorbera andra mediciner du tar genom munnen.

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med kalciumfosfat.

Mer om Posture (kalciumfosfat, tribasisk)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.