Sponsrade länkar

Halog

Allmänt namn: halcinonid topisk

Vad är Halog?

Halcinonide är en steroid.

Halog (för huden) används för att behandla inflammation och klåda som orsakas av ett antal hudåkommor såsom allergiska reaktioner, eksem och psoriasis.

Halog kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Halog om du är allergisk mot det.

För att vara säker Halog är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Halog skadar fostret.

Det är inte känt om halcinonid aktuell passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Använd inte Halog på ett barn utan en läkares råd.

Hur ska jag ta Halog?

Detta läkemedel är vanligen tillämpas 2 eller 3 gånger dagligen.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter användning Halog, om du använder läkemedel för behandling av huden på händerna.

Applicera en liten mängd på det drabbade området och massera försiktigt in i huden.

Plastfilm beläggning (såsom plastfolie, plasthandskar, eller en dusch cap) används ibland för att täcka områden av psoriasis som är behandlade med Halog.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Använd Halog regelbundet för att få mest nytta.

Ring din läkare om din hud villkor inte förbättras efter flera dagars behandling, eller om det blir värre när du använder Halog.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

En överdos av Halog förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du tar halcinonid aktuellt?

Undvik att få Halog i dina ögon.

Undvik att Halog på huden i ansiktet, armhålor eller ljumske område utan läkarens anvisningar.

Använd inte Halog att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Halog biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Topisk steroid medicin kan absorberas genom huden, vilket kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Också sluta använda Halog och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Halog?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad halcinonid.

Mer om Halog (halcinonid topisk)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.