Sponsrade länkar

Havrix Pediatric

Allmänt namn: hepatit A pediatriskt vaccin

Vad är Havrix Pediatric?

Hepatit är en allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus.

Hepatit A sprids genom kontakt med avföring (tarmrörelser) av en person som smittats med hepatit A-virus.

Den Havrix Pediatric används för att förebygga sjukdomen hos barn.

Detta vaccin fungerar genom att exponera ditt barn till en liten mängd av viruset, som orsakar kroppen att utveckla immunitet mot sjukdomen.

Vaccination med Havrix Pediatric rekommenderas för alla barn som är 12 månader eller äldre.

Andra riskfaktorer för hepatit hos barn är: får behandling för hemofili eller andra blödningsrubbningar, eller att vara i ett område där det har förekommit ett utbrott av hepatit A.

Liksom alla vaccin kan Havrix Pediatric inte ge skydd mot sjukdom hos varje person.

Viktig information

Du bör inte få vaccinet om du någonsin har haft en livshotande allergisk reaktion mot något vaccin som innehåller hepatit A, eller om du är allergisk mot neomycin.

Innan detta läkemedel

Havrix Pediatrisk skyddar inte mot infektion med hepatit B, C och E, eller andra virus som påverkar levern.

Ditt barn bör inte få vaccinet, om han eller hon någonsin har haft en livshotande allergisk reaktion mot något vaccin som innehåller hepatit A, eller om barnet är allergiskt mot neomycin.

Innan de får detta vaccin, tala om för läkaren om ditt barn har:

Ditt barn kan fortfarande ta emot ett vaccin om han eller hon har en liten förkylning.

Hepatit A-vaccin är inte godkänd för användning av någon yngre än 12 månader gamla.

Hur vaccinet ges?

Detta vaccin ges som en injektion (skott) i en muskel.

Den Havrix Pediatric ges i en serie av 2 skott.

Ditt barns individuella booster schema kan skilja sig från dessa riktlinjer.

För att förhindra hepatit A under resan, bör barnet får detta vaccin minst 2 veckor före resan.

Din läkare kan rekommendera att behandla feber och smärta med en aspirin gratis smärtstillande såsom paracetamol (Tylenol) eller ibuprofen (Motrin, Alvedon och andra) när bilden ges och för de närmaste 24 timmarna.

Vad händer om jag missar en dos?

Kontakta din läkare om du kommer att sakna en boosterdos eller om du får försenade.

Var noga med ditt barn får alla rekommenderade doser av detta vaccin eller barnet kan inte vara helt skyddade mot sjukdom.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av detta vaccin är osannolik.

Vad ska jag undvika före eller efter att ha fått detta vaccin?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Havrix Pediatriska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om ditt barn har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ditt barn ska inte få ett boostervaccin om han eller hon hade en livshotande allergisk reaktion efter det första skottet.

Håll koll på alla eventuella biverkningar ditt barn har efter att ha fått detta vaccin.

Smittas med hepatit A är mycket farligare för ditt barns hälsa än att ta emot vaccinet skyddar mot det.

Ring ditt barns läkare omedelbart om barnet har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Havrix Pediatric?

Innan de får detta vaccin, berätta för läkaren om alla andra vacciner ditt barn har nyligen fått.

Också tala om för läkaren om ditt barn har nyligen fått läkemedel eller behandlingar som kan försvaga immunsystemet, inklusive:

Om ditt barn använder någon av dessa mediciner, kan han eller hon inte att kunna ta emot vaccinet, eller kan behöva vänta tills andra behandlingar är klar.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Havrix Pediatric (hepatit A pediatrisk vaccin)

Andra varumärken: Vaqta Pediatric

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.