Sponsrade länkar

Helt enkelt Sov

Vad är helt enkelt sova?

Helt enkelt Sömn är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Simply Sleep används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra kalla eller allergisymptom.

Simply Sleep används också för att behandla åksjuka, för att framkalla sömn, och för att behandla vissa symptom av Parkinsons sjukdom.

Simply Sleep kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Sov bara om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta helt enkelt sova om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Simply Sleep kommer att skada fostret.

difenhydramin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha biverkningar från detta läkemedel.

Hur ska jag tar helt enkelt sova?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

För åksjuka, ta helt enkelt sova 30 minuter innan du kommer att vara i en situation som gör dig åksjuka (såsom en lång bilresa, flygplan eller båt resor, nöjesattraktioner, etc).

Som en sömn stöd, ta helt enkelt sova inom 30 minuter före sänggåendet.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av allergi hudtest.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Simply Sleep används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar helt enkelt sova?

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av difenhydramin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

Helt enkelt Sov biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda enkelt inaktiverar och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar bara sova?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder bara sova om du även använder andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Simply Sleep (difenhydramin)

Andra varumärken: Benadryl Banophen, Benadryl Allergy, ZzzQuil, ... 25 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.