Sponsrade länkar

Hemofil-M (human)

Allmänt namn: antihemofilifaktor

Vad är mänskligt Hemofil-M?

Hemofil-M är ett naturligt förekommande protein i blodet som gör att blod koagulerar.

Human Hemofil-M används för att behandla eller förebygga blödningar hos människor med hemofili A. Det används också för att kontrollera blödning i samband med operation eller tandvård hos en person med hemofili.

Human Hemofil-M ska inte användas hos personer med von Willebrands sjukdom.

Human Hemofil-M kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Hemofil-M om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot Hemofil-M i det förflutna.

Din kropp kan utveckla antikroppar mot Hemofil-M, vilket gör den mindre effektiv.

Följ noggrant alla instruktioner om hur man lagrar detta läkemedel.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot Hemofil-M, eller om du är allergisk mot mus proteiner.

Innan du använder human Hemofil-M, måste din specifika blodkoagulering sjukdom diagnostiseras som faktor VIII-brist.

Din läkare kan vilja att du ska få en hepatit vaccination innan du börjar använda human Hemofil-M.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om mänskliga antihemofilifaktor går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Vissa märken av human Hemofil-M är inte godkända för användning av någon yngre än 18 år.

Humant Hemofil-M tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur ska jag använda mänskliga Hemofil-M?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Humant Hemofil-M injiceras i en ven genom en IV.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Tvätta alltid händerna innan du förbereder och ger injektionen.

Humant Hemofil-M är ett pulver läkemedel som måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Efter blandning av läkemedlet och utspädningsmedlet, hålla blandningen vid rumstemperatur och använda den inom 3 timmar.

Förbered dosen i en spruta bara när du är redo att ge dig själv en injektion.

Använd inte human Hemofil-M om den har förändrats färger eller har partiklar i den.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Du kan behöva kontrollera din puls före och under injektionen.

När du använder human Hemofil-M, kan du behöva täta blodprover.

Din kropp kan utveckla antikroppar mot Hemofil-M, vilket gör den mindre effektiv.

Följ noggrant alla instruktioner om hur man lagrar detta läkemedel.

Förvara läkemedlet och utspädningsmedlet i sin originalförpackning i kylskåp.

Du kan också lagra medicin och utspädningsmedlet vid rumstemperatur tills utgångsdatumet på etiketten.

Om du lagrar detta läkemedel vid rumstemperatur, inte returnera den till kylskåpet.

Förvara inte detta läkemedel i starkt ljus.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du har blödarsjuka.

Vad händer om jag missar en dos?

Human Hemofil-M används ibland endast vid behov, så du kanske inte på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder human Hemofil-M?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Humant Hemofil-M biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda human Hemofil-M och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar människors Hemofil-M?

Andra läkemedel kan interagera med human antihemofilifaktor, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Hemofil-M (antihemofilifaktor)

Andra varumärken: Advate, Adynovate, XYNTHA, Eloctate, ... 13 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.