Sponsrade länkar

Hemorid (rektal)

Allmänt namn: fenylefrin

Vad är Hemorid rektal?

Hemorid är en avsvällande som krymper blodkärl.

Hemorid används på rektum för att lindra klåda, sveda, irritation och svullnad orsakad av hemorrojder.

Hemorid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Hemorid om du är allergisk mot det Hemorid (ofta används i vissa förkylning eller allergi mediciner).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Fråga alltid en läkare innan du använder Hemorid på ett barn.

Hur ska jag använda Hemorid rektal?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Du kan använda Hemorid upp till 4 gånger dagligen, särskilt efter en avföring.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Placera inte Hemorid kräm, gel eller salva i din ändtarm.

Endast rektal stolpiller ska placeras i ändtarmen.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagar, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Hemorid rektal används på ett sätt som behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Hemorid rektal?

Ta inte Hemorid rektalt stolpiller genom munnen.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder over-the-counter mediciner som kan innehålla ingredienser som liknar Hemorid.

Hemorid rektala biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Hemorid och ring din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hemorid rektal?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Hemorid med andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Hemorid (fenylefrin topisk)

Andra varumärken: Förberedelser H suppositorier, hemorrhoidal, Förberedelse H kylande gel, Anu-Med ... +4 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.