Sponsrade länkar

Hemorrhoidal (rektal)

Allmänt namn: fenylefrin

Vad är Hemorrhoidal rektal?

Hemorrhoidal är en avsvällande som krymper blodkärl.

Hemorrhoidal används på rektum för att lindra klåda, sveda, irritation och svullnad orsakad av hemorrojder.

Hemorrhoidal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Hemorrhoidal om du är allergisk mot det Hemorrhoidal (ofta används i vissa förkylning eller allergi mediciner).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Fråga alltid en läkare innan du använder Hemorrhoidal på ett barn.

Hur ska jag använda Hemorrhoidal rektal?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Du kan använda Hemorrhoidal upp till 4 gånger dagligen, särskilt efter en avföring.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Placera inte Hemorrhoidal kräm, gel eller salva i din ändtarm.

Endast rektal stolpiller ska placeras i ändtarmen.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagar, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Hemorrhoidal rektal används på ett sätt som behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Hemorrhoidal rektal?

Ta inte Hemorrhoidal rektalt stolpiller genom munnen.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder over-the-counter mediciner som kan innehålla ingredienser som liknar Hemorrhoidal.

Hemorrhoidal rektala biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Hemorrhoidal och ring din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hemorrhoidal rektal?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Hemorrhoidal med andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Hemorrhoidal (fenylefrin topisk)

Andra varumärken: Förberedelser H suppositorier, Hemorid, Förberedelse H kylande gel, Anu-Med ... +4 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.