Sponsrade länkar

Hepatit B-immunglobulin

Vad är hepatit B-immunglobulin?

Hepatit B-immunglobulin är tillverkad av humana plasma innehållande proteiner som skyddar mot typ B-formen av hepatit (inflammation i levern).

Hepatit B immunglobulin används för att förhindra hepatit B hos personer som får en levertransplantation, och barn till mödrar som är infekterade med hepatit B. Det används också för att förhindra hepatit B hos människor som har exponerats för hepatit B genom smittade blodprodukter, sexuell kontakt med en smittad person, eller bor i ett hem med en smittad person.

Hepatit B immunglobulin är inte ett vaccin.

Hepatit B immunglobulin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Hepatit B immunglobulin kan öka risken för blodproppar, särskilt om du har hjärtsjukdom eller en historia av blodproppar, eller om du behöver använda ett blodförtunnande medel, om du är en äldre vuxen, om du är sängliggande, om du tar piller eller hormonersättnings, eller om du använder vissa typer av katetrar.

Ring din läkare omedelbart om du har: plötslig domning eller svaghet (speciellt på ena sidan av kroppen);

Innan detta läkemedel

Du bör inte få hepatit B immunglobulin om du är allergisk mot det.

Hepatit B immunglobulin kan öka risken för blodproppar, särskilt om du har:

För att vara säker hepatit B immunglobulin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Hepatit B-immunglobulin är tillverkat av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om hepatit B immunglobulin kommer att skada fostret.

Det är inte känt om hepatit B immunglobulin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur hepatit B immunglobulin ges?

Hepatit B-immunglobulin injiceras i en muskel eller i en ven genom en infusionspump.

För att förebygga efter exponering för smittat blod: Hepatit B immunglobulin ges vanligen så snart som möjligt efter exponering för en smittad person, helst inom 7 dagar.

För levertransplantation: Hepatit B immunglobulin ges som en del av transplantationsförfarandet, och sedan under flera veckor eller månader efteråt.

För att förebygga efter sexuell kontakt med en smittad person: Hepatit B immunglobulin ges som engångsdos inom 14 dagar efter den sista kontakten.

För förebyggande personer som delar hemma hos en smittad person: hepatit B immunglobulin bör ges till spädbarn yngre än 12 månader, vårdgivare som kan komma i kontakt med den smittade personens blod, och människor som delar rakhyvlar, tandborstar, eller annan personlig objekt med den smittade personen.

För barn till mödrar som är infekterade med hepatit B: Detta läkemedel ges vanligen inom 12 timmar efter födseln, eller när barnet är medicinskt stabil.

Förutom hepatit B immunglobulin, bör barnet också få hepatit B-vaccin, som ges i en serie av 3 skott.

När du använder hepatit B immunglobulin, kan du behöva täta blodprover.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i blodet.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för hepatit B immunglobulin injektion.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får hepatit B immunglobulin?

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder hepatit B immunglobulin, och under minst 3 månader efter avslutad behandling.

Du kan säkert få en hepatit B-vaccin under behandlingen med hepatit B immunglobulin.

immun globulin biverkningar hepatit B

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar hepatit B immunglobulin?

Andra läkemedel kan interagera med hepatit B immunglobulin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om hepatit B immunglobulin

Andra varumärken: HepaGam B, BayHep B, HepaGam B NovaPlus, Hyperhep B ... 2 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.