Sponsrade länkar

Hextend

Allmänt namn: hetastärkelse

Vad är Hextend?

Hextend (hydroxietylstärkelse) är gjord av naturliga källor av stärkelse.

Hextend används för att behandla eller förebygga hypovolemi (minskad blodplasmavolym, även kallad "chock") som kan förekomma som ett resultat av allvarlig skada, kirurgi, svår blodförlust, brännskador eller andra trauma.

Hextend kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få denna medicin om du har en blödning eller blodkoagulering sjukdom, hjärtsvikt, njursjukdom eller urinering problem inte orsakas av hypovolemi (minskad blodplasmavolym).

Hextend kan skada dina njurar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få denna medicin om du är allergisk mot Hextend, eller om du har:

Om det är möjligt innan du får Hextend, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Hextend skadar fostret.

Det är inte känt om hetastärkelse passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd, eller om du är gravid eller ammar.

Hur Hextend ges?

Hextend injiceras i en ven genom en IV.

Din andning, blodtryck, syrenivåer, njurfunktion och andra vitala kommer att bevakas noga när du får Hextend.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få Hextend i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Hextend ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Hextend?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Hextend biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Sällsynta men allvarliga biverkningar kan vara:

Hextend kan skada dina njurar.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hextend?

Andra läkemedel kan interagera med hetastärkelse, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Hextend (hetastärkelse)

Andra varumärken: Hespan

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.