Sponsrade länkar

Hi-Vegi-Lip

Allmänt namn: pankreatin

Vad är Hi-Vegi-Lip?

Hi-Vegi-Lip är en kombination av matsmältningsenzymer (proteiner).

Hi-Vegi-Lip används för att ersätta matsmältningsenzymer när kroppen inte har tillräckligt med egen.

Hi-Vegi-Lip kan också användas för att behandla ett tillstånd som kallas steatorré (lösa, fet avföring).

Hi-Vegi-Lip kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Hi-Vegi-Lip om du är allergisk mot fläsk proteiner, eller om du har en plötslig pankreatit eller försämring av ett långsiktigt problem med bukspottkörteln.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Hi-Vegi-Lip om du är allergisk mot fläsk proteiner, eller om du har en plötslig pankreatit eller försämring av ett långsiktigt problem med bukspottkörteln.

För att se till Hi-Vegi-Lip är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Hi-Vegi-Lip skadar fostret.

Det är inte känt om pankreatin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Hi-Vegi-Lip?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Hi-Vegi-Lip bör tas med en måltid eller mellanmål.

Ta Hi-Vegi-Lip med ett fullt glas vatten.

Håll inte tabletten i munnen.

Inte krossa, tugga eller bryta en Hi-Vegi-Lip tablett.

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kan du behöva täta blodprover.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Hi-Vegi-Lip.

Hi-Vegi-Lip kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som också innehåller en speciell diet.

Använd Hi-Vegi-Lip regelbundet för att få mest nytta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Om din läkare ändrar ditt varumärke, styrka, eller typ av pankreatin kan din dos behov förändras.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Ta alltid Hi-Vegi-Lip med mat.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Hi-Vegi-Lip?

Ta inte några andra matsmältningsenzymer om inte din läkare säger till.

Undvik att ta ett antacidum inom en timme före eller efter det att du tar Hi-Vegi-Lip.

Hi-Vegi-Lip biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hi-Vegi-Lip?

Andra läkemedel kan interagera med pankreatin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Hi-Vegi-Lip (pankreatin)

Andra varumärken: Pancreatin 4X, Pan-2400

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.