Sponsrade länkar

Hibiclens

Allmänt namn: klorhexidin topisk

Vad är Hibiclens?

klorhexidin är en antiseptisk som bekämpar bakterier.

Hibiclens (för huden) används för att rengöra huden för att förhindra infektion som kan orsakas av kirurgi, injicering eller hudskada.

Hibiclens kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Klorhexidin kan orsaka en sällsynt men allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Hibiclens om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Hibiclens om du har några allergier mot mat, färgämnen, djur eller mediciner.

Det är inte känt om Hibiclens skadar fostret.

Det är inte känt om klorhexidin aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

Var mycket försiktig när du använder Hibiclens på barn yngre än 2 månader gammal.

Hur ska jag använda Hibiclens?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Skölj huden innan de ansöker Hibiclens.

Om du vill använda Hibiclens tvål, gäller endast tillräckligt för att täcka det område du behandlar.

Detta läkemedel görs under sterila förhållanden, men dess innehåll inte steriliseras.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Hibiclens.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Om detta läkemedel är förpackad i en engångsfolieomslag eller annan behållare, använd den bara en gång.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Hibiclens förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder klorhexidin aktuell?

Undvik att få Hibiclens i ögon, öron, näsa, mun, ändtarm eller vagina.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med Hibiclens inte din läkare säger till.

Undvik att få detta läkemedel på kläder eller andra tyger.

Hibiclens biverkningar

Klorhexidin kan orsaka en sällsynt men allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande.

Sluta använda Hibiclens och ring din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hibiclens?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad klorhexidin.

Mer om Hibiclens (klorhexidin topisk)

Andra varumärken: Peridex, Periogard, Paroex, Tegaderm CHG dressing, ... 11 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.