Sponsrade länkar

Hiprex

Allmänt namn: metenamin

Vad är Hiprex?

Hiprex är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Hiprex används för att behandla eller förebygga återkommande urinvägsinfektion hos vuxna och barn som är minst 12 år gammal.

Hiprex brukar ges efter andra läkemedel har prövats utan framgång.

Hiprex kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Hiprex om du har njursjukdom, allvarlig leversjukdom, om du också ta en sulfa läkemedel, eller om du är uttorkad.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Hiprex om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker Hiprex är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Hiprex skadar fostret.

metenamin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Hiprex?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Att ta mer av detta läkemedel än föreskrivna kommer inte göra den mer effektiv.

Dricka mycket vätska när du tar Hiprex.

Du kan behöva täta urinprov för att fastställa att en infektion har försvunnit.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Använd inte Hiprex att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Hiprex?

Hiprex kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som också innehåller en speciell diet.

Du kan behöva undvika citrusfrukter som apelsiner, grapefrukt och citroner (inklusive juice).

Fråga din läkare innan du använder ett antacidum och använd endast den typ din läkare rekommenderar.

Hiprex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har några nya eller förvärrade symtom.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hiprex?

Andra läkemedel kan interagera med metenamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Hiprex (metenamin)

Andra varumärken: Mandelamine, Urex

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.