Sponsrade länkar

HPA Lanolin

Vad är HPA Lanolin?

Lanolin är ett naturligt ämne som finns i fårull.

HPA Lanolin (för huden) används för att behandla eller förhindra torr hud, klåda eller annan hudirritation orsakad av tillstånd såsom blöjutslag, strålterapibrännskador på huden, och andra.

HPA Lanolin används också för att behandla ömma och spruckna bröstvårtor orsakade av amning.

HPA Lanolin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda HPA Lanolin om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda HPA Lanolin om du har:

HPA Lanolin förväntas inte skada fostret.

HPA Lanolin är ofta appliceras på huden på bröstvårtan området för att behandla tillstånd som orsakas av amning.

Hur ska jag ta HPA Lanolin?

HPA Lanolin finns i kräm eller salva form.

Ta inte med munnen.

Applicera en liten mängd lanolin aktuellt till det drabbade området och gnugga försiktigt.

Om du vill använda HPA Lanolin för såriga bröstvårtor: Applicera en ärtstora uppgår till hela bröstvårtan området efter varje utfodring.

Vid användning av HPA Lanolin att behandla eller förebygga blöjeksem: Rengör blöjan området väl och låt det torka ordentligt innan du applicerar läkemedlet.

Att behandla eller förebygga strålterapibrännskador på huden: Fråga din läkare vilket märke att använda och när man ska tillämpa den (före eller efter varje strålbehandling).

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder HPA Lanolin.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom denna produkt används som behövs, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

En överdos är osannolik.

Vad ska jag undvika när du tar HPA Lanolin?

Undvik att få HPA Lanolin i dina ögon.

HPA Lanolin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda HPA Lanolin och ring din läkare om du har svår brännande, stickande, rodnad eller irritation där produkten används.

Mindre allvarliga biverkningar kan vara mer troligt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar HPA Lanolin?

Andra läkemedel kan interagera med lanolin aktuellt, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om lanolin topisk

Andra varumärken: Lansinoh för ammande mödrar, Lan-O-lugna, Lanolor Cream, Tender Care

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.