Sponsrade länkar

Humalog Mix 50/50

Allmänt namn: insulin lispro och insulin lispro protamin

Vad är Humalog Mix 50/50?

Insulin ">Insulin är ett hormon som fungerar genom att sänka nivåerna av glukos (socker) i blodet.

Humalog Mix ">Humalog Mix 50/50 är en kombination läkemedel som används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med diabetes mellitus.

Humalog Mix 50/50 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Dela aldrig en injektionspenna, kassett eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot insulin lispro eller om du har en episod av hypoglykemi (lågt blodsocker).

Humalog Mix 50/50 är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om du också tar pioglitazon eller rosiglitazon (ibland finns i kombinationer med glimepirid eller metformin).

Följ läkarens anvisningar om hur man använder insulin om du är gravid eller ammar ett barn.

Hur ska jag använda Humalog Mix 50/50?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Insulin injiceras under huden.

Använd denna medicin inom 15 minuter innan du äter en måltid.

Din vårdgivare kommer att visa dig de bästa platserna på din kropp för att injicera insulinet.

Om du använder en injektionspenna, använd endast injektionspennan som kommer med Humalog Mix 50/50.

Dela aldrig en injektionspenna, kassett eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Insulin är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, regelbunden blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Förvara detta läkemedel i originalförpackningen skyddad från värme och ljus.

Lagra oöppnad (inte används) Humalog Mix 50/50:

Lagra öppnas (används) Humalog Mix 50/50:

Detta läkemedel ska se grumligt.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Använd en diabetes medicinsk varning tag i nödfall.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Humalog Mix 50/50 används före måltider, kanske du inte på en tidsinställd doseringen.

Håll insulin till hands vid alla tillfällen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Humalog Mix 50/50?

Insulin kan orsaka lågt blodsocker.

Undvik felmedicinering genom att alltid kontrollera medicin etiketten innan injicerar ditt insulin.

Undvik att dricka alkohol.

Humalog Mix 50/50 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på allergi insulin: rodnad eller svullnad där en injektion gavs, kliande hudutslag över hela kroppen, svårt att andas, snabba hjärtslag, känsla som du kan passera ut eller svullnad i tunga eller svalg.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Humalog Mix 50/50?

Många andra läkemedel kan påverka ditt blodsocker, och vissa läkemedel kan öka eller minska effekten av insulin.

Mer om Humalog Mix 50/50 (insulin lispro / insulin lispro protamin)

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.