Sponsrade länkar

Humatrope

Allmänt namn: somatropin

Vad är Humatrope?

Humatrope är en form av mänskligt tillväxthormon viktigt för tillväxten av ben och muskler.

Humatrope används för att behandla tillväxtstörning hos barn och vuxna som saknar naturliga tillväxthormon.

Humatrope används också i vuxna för att behandla korttarmsyndrom, eller för att förhindra kraftig viktminskning relaterad till aids.

Humatrope kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Humatrope om du har cancer, diabetesretinopati, eller om du behandlas för Prader-Willis syndrom och du är överviktig eller har svåra andningsproblem.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Humatrope om du är allergisk mot Humatrope eller bensylalkohol, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

I vissa fall bör Humatrope inte användas i ett barn.

Vissa märken av somatropin förväntas inte skada fostret, inklusive Genotropin, Omnitrope, Saizen och Serostim.

Det är inte känt om vissa andra märken av somatropin kommer att skada fostret, inklusive Humatrope, Norditropin, Nutropin, Zomacton och Zorbtive.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Humatrope kan innehålla en ingrediens som kan orsaka allvarliga biverkningar eller dödsfall i mycket unga eller för tidigt födda barn.

Hur ska jag använda Humatrope?

Dosen och varumärke somatropin, och hur ofta du använder den beror på tillståndet du behandlar.

Humatrope injiceras i en muskel eller under huden.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Om läkemedlet levereras med en spruta, patron eller injektionspenna, bara använda enheten för att ge din medicin.

Du kan behöva täta medicinska tester.

Följ någon diet plan som skapats för dig av din läkare eller näring rådgivare att hjälpa till att kontrollera ditt tillstånd.

Hur du lagrar detta läkemedel kommer att bero på Humatrope varumärke och spädnings du använder.

Kasta bort någon Humatrope kvar efter utgångsdatumet på etiketten har passerat.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Ring din läkare om du missar mer än 3 doser i rad.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering kan orsaka skakningar eller skakningar, kallsvettning, ökad hunger, huvudvärk, sömnighet, svaghet, yrsel, snabba hjärtslag, och illamående.

Vad ska jag undvika när du använder Humatrope?

Om du använder Zorbtive att behandla kort tarm, undvika att dricka fruktjuice eller läsk drycker.

Undvik att dricka alkohol om du har kort tarm.

Humatrope biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Allvarliga andningsproblem kan förekomma hos patienter med Prader-Willis syndrom som använder Humatrope.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Humatrope?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Humatrope (somatropin)

Andra varumärken: Genotropin, Norditropin FlexPro, Norditropin, Omnitrope, ... 8 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.