Sponsrade länkar

Hyaluronidas (injektion)

Vad är hyaluronidas?

Hyaluronidas är en genetiskt utformad protein.

Hyaluronidas används tillsammans med vätskor injiceras in i kroppen för att behandla uttorkning.

Hyaluronidas används också för att hjälpa kontrastfärger i kroppen tydligare visa på vissa typer av röntgenstrålar eller skannar.

Hyaluronidas kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Allvarliga läkemedelsinteraktioner kan uppstå när vissa läkemedel används tillsammans med hyaluronidas.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med hyaluronidas om du är allergisk mot det.

Din läkare kan utföra ett hudtest för att se om du är allergisk mot hyaluronidas innan du får medicinen.

Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när den används med hyaluronidas.

Tala om för din läkare om du är gravid.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder hyaluronidas.

Hur hyaluronidas ges?

Hyaluronidas injiceras under huden, in i en muskel, eller till andra vävnader i kroppen.

En vårdgivare ger dig denna injektion.

Hyaluronidas bör inte injiceras i en ven (som en intravenös injektion).

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få hyaluronidas i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika efter att ha fått hyaluronidas?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Hyaluronidas biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar hyaluronidas?

Andra läkemedel kan påverka hyaluronidas, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om hyaluronidas

Andra varumärken: Vitrase, Amphadase, Hylenex, Hydase

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.