Sponsrade länkar

Hydralazine

Vad är hydralazin?

Hydralazine är en vasodilator som verkar genom att få musklerna i dina blodkärl för att hjälpa dem vidga (bredda).

Hydralazin används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Hydralazin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda hydralazin om du har kranskärlssjukdom eller reumatisk hjärtsjukdom påverkar mitralisklaffen.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda hydralazin om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker hydralazin är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Hydralazine kan passera i bröstmjölk, men effekter på ammande barn är inte kända.

Hydralazine är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta hydralazin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera snabba hjärtslag, värme eller stickningar under huden, bröstsmärtor, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar hydralazin?

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Hydralazin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar hydralazin?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om hydralazin

Andra varumärken: Apresoline

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.