Sponsrade länkar

Hydroklortiazid och kinapril

Vad är hydroklortiazid och kinapril?

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (vatten piller) som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention.

quinapril är en ACE-hämmare.

Hydroklortiazid och quinapril är en kombination läkemedel som används för behandling av hypertoni (högt blodtryck).

Hydroklortiazid och kinapril kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte om du är gravid.

Du bör inte använda hydroklortiazid och kinapril om du någonsin har haft angioödem, eller om du inte kan urinera.

Om du har diabetes, inte använder hydroklortiazid och kinapril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (som Tekturna eller Tekamlo).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydroklortiazid eller quinapril, eller om:

Ta inte hydroklortiazid och kinapril inom 36 timmar före eller efter intag läkemedel som innehåller sacubatril (t.ex. Entresto).

Om du har diabetes, inte använder hydroklortiazid och kinapril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (som Tekturna eller Tekamlo).

Du kan också behöva undvika att ta hydroklortiazid och kinapril med aliskiren om du har njursjukdom.

För att vara säker hydroklortiazid och quinapril är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Använd inte om du är gravid.

Hydroklortiazid och kinapril kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta hydroklortiazid och kinapril?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ring din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder hydroklortiazid och kinapril.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar hydroklortiazid och kinapril?

Använd inte saltersättningsmedel eller kaliumsupplement samtidigt som quinapril, om inte din läkare har sagt till.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning, i varmt väder, eller genom att inte dricka tillräckligt med vätska.

Dricka alkohol kan ytterligare sänka blodtrycket och kan öka vissa biverkningar av hydroklortiazid och kinapril.

Hydroklortiazid och quinapril biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svåra magsmärtor, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röd eller lila hudutslag som sprider och orsakar blåsbildning och avskalning).

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Hydroklortiazid och kinapril doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Hypertension:

Hydroklortiazid 12,5 till 25 mg-quinapril 10 till 20 mg oralt en gång en dayComments: -Den initiala dosen av hydroklortiazid-quinapril bör baseras på patientkraven för varje läkemedel för sig.

Vilka andra droger påverkar hydroklortiazid och kinapril?

Andra läkemedel kan interagera med hydroklortiazid och kinapril, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om hydroklortiazid / kinapril

Andra varumärken: Accupro comp

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.