Sponsrade länkar

Hydroklortiazid och metoprolol

Vad är hydroklortiazid och metoprolol?

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (vatten piller) som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention.

metoprolol är en betablockerare.

Hydroklortiazid och metoprolol är en kombination läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Hydroklortiazid och metoprolol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda hydroklortiazid och metoprolol om du har en allvarlig hjärtåkomma som "sick sinus syndrome" eller "AV-block" (om du inte har en pacemaker), långsamma hjärtslag som har orsakat dig att svimma, eller om ditt hjärta inte kan pumpa blod ordentligt.

Du bör inte använda hydroklortiazid och metoprolol om du inte kan urinera.

Sluta inte använda detta läkemedel plötsligt, även om du mår bra.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydroklortiazid eller metoprolol, eller om du har:

För att vara säker hydroklortiazid och metoprolol är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Hydroklortiazid och metoprolol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta hydroklortiazid och metoprolol?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Du kan ta hydroklortiazid och metoprolol med eller utan mat.

Du kan ha mycket lågt blodtryck när du tar detta läkemedel.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Om du är diabetiker, kontrollera ditt blodsocker noggrant.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder hydroklortiazid och metoprolol.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Sluta inte använda hydroklortiazid och metoprolol plötsligt, även om du mår bra.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera snabb eller långsam hjärtfrekvens, svårt att andas, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar hydroklortiazid och metoprolol?

hydroklortiazid och metoprolol kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan ytterligare sänka blodtrycket och kan öka vissa biverkningar av hydroklortiazid och metoprolol.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

biverkningar hydroklortiazid och metoprolol

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Hydroklortiazid och metoprolol doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Hypertension:

Omedelbar frisättning: -Hydrochlorothiazide 25 till 50 mg-Metoprolol 100 till 200 mg oralt per dag i enkel eller uppdelade dosesExtended-frisättning: -Initial dos: Hydroklortiazid 12,5 mg-Metoprolol 25 mg oralt en gång om dagen-Maximal dos: Hydroklortiazid 25 mg- metoprolol 200 mg oralt en gång en dayComments: -Hydrochlorothiazide doser större än 50 mg per dag inte är recommended.-Omedelbar frisättning metoprolol (tartrat) kan administreras en gång om dagen, men lägre doser (100 mg) kan inte upprätthålla en full effekt i 24 timmar;

Vilka andra droger påverkar hydroklortiazid och metoprolol?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om hydroklortiazid / metoprolol

Andra varumärken: Dutoprol, Lopressor HCT

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.