Sponsrade länkar

Hydrokortison, neomycin och polymyxin B (oftalmisk)

Vad är hydrokortison, neomycin och polymyxin B ögon?

Hydrokortison, är neomycin och polymyxin B oftalmisk (för ögonen) en kombination antibiotikum och steroid läkemedel som används för behandling av ögoninflammation orsakad av uveit, ögonskador, strålning, kemiska brännskador, eller vissa andra villkor.

hydrokortison, neomycin och polymyxin B används när det finns en risk för bakteriell infektion i eller runt ögat.

Hydrokortison, kan neomycin och polymyxin B ögon också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har en svamp- eller virusinfektion i ögonen (inklusive herpes simplex).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydrokortison, neomycin eller polymyxin B, eller om du har en svamp- eller virusinfektion i ögonen (inklusive herpes simplex).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hydrokortison är neomycin och polymyxin B ögon inte godkänts för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda hydrokortison, neomycin och polymyxin B?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Tvätta händerna innan du använder ögon medicinering.

Skaka ögondroppar väl strax före varje användning.

För att tillämpa ögondroppar: Luta huvudet tillbaka något och dra ner det undre ögonlocket för att skapa en liten ficka.

Använd endast antalet droppar din läkare har ordinerat.

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 2 dagars behandling.

Om du använder detta läkemedel under längre tid än 10 dagar, kan du behöva frekvent syn tester för att kontrollera trycket i dina ögon.

Förvara detta läkemedel i upprätt position vid rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av hydrokortison, neomycin och polymyxin B ögon förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder hydrokortison, neomycin och polymyxin B?

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Hydrokortison, oftalmiska biverkningar neomycin och polymyxin B

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar hydrokortison, neomycin och polymyxin B?

Läkemedel som används i ögonen är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om hydrokortison / neomycin / polymyxin B ögon

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.