Sponsrade länkar

Hydrokortison rektal (kräm, salva, suppositorium)

Vad är hydrokortison rektal?

Hydrokortison är en steroid läkemedel som minskar inflammation i kroppen.

Informationen i denna medicinering guide är specifik för hydrokortison rektal kräm, salva eller stolpiller.

Hydrokortison rektal används för att behandla klåda eller svullnad orsakad av hemorrojder eller andra inflammatoriska tillstånd i rektum eller anus.

Hydrokortison rektal används också tillsammans med andra läkemedel för att behandla ulcerös kolit, proktit, och andra inflammatoriska tillstånd i de nedre tarmarna och ändtarmen området.

Hydrocortisone rektal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Informationen i denna medicinering guide är specifik för hydrokortison rektal kräm, salva eller stolpiller.

Ta inte hydrokortison rektal genom munnen.

Denna medicinering levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

Ring din läkare på en gång om du har någon blödning från ändtarmen, andnöd (även med mild ansträngning), svullna vrister eller fötter, eller snabb viktuppgång.

Det kan finnas andra droger som kan interagera med hydrokortison rektal.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras eller om de förvärras efter att ha använt hydrokortison rektal för ett par dagar.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har:

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om hydrokortison rektal kommer att skada fostret.

Det är inte känt om hydrokortison passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda hydrokortison rektal?

Använd precis som ordinerats av din läkare.

Ta inte hydrokortison rektal genom munnen.

Denna medicinering levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

Tvätta händerna före och efter användning av hydrokortison rektal.

Försök att tömma tarmen och urinblåsa strax innan du använder hydrokortison rektal.

Ta det yttre omslaget från stolpiller innan du sätter den.

För bästa resultat från stolpiller, ligga ner efter att sätta in den och håll i stolpiller.

För bästa resultat från grädden, använd endast applikatorn är försedd med medicineringen.

Undvik att använda badrummet för en till tre timmar efter insättning av grädde eller stolpiller.

Applicera salvan till rektum och omgivande huden på ändtarmen området enligt anvisningarna på förpackningen.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras eller om de förvärras efter att ha använt detta läkemedel under några dagar.

Förvara rektal kräm vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Lagra de rektala suppositorier vid sval rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av hydrokortison rektal förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder hydrokortison rektal?

Undvik att få ett vaccin under behandlingen med hydrokortison rektal.

Hydrokortison rektal biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar hydro rektal?

Innan du använder hydrokortison rektal, berätta för din läkare om du också använda insulin eller ta oral diabetes medicin.

Det kan finnas andra droger som kan interagera med hydrokortison rektal.

Mer om hydrokortison aktuellt

Andra varumärken: Anusol-HC, Proctozone HC, Proctosol-HC, Anucort-HC, ... 50 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.