Sponsrade länkar

Hylafem (vaginal)

Allmänt namn: borsyra

Vad är vaginal Hylafem?

Hylafem har milda antiseptiska och svampdödande åtgärder.

Denna produkt fungerar genom att fylla normal vaginal syra och balansera vaginala flora (hjälp bakterier).

Vaginal Hylafem är en homeopatisk receptbelagt läkemedel som används för behandling av vaginala svampinfektioner och lindra symtom som brännande, klåda och lukt.

Vaginal Hylafem kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Hylafem om du är allergisk mot det, eller om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Vaginal Hylafem inte förhindra graviditet och ska inte användas som en form av preventivmedel.

Det är inte känt om vaginal borsyra går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Vaginal Hylafem är inte godkänd för användning av någon yngre än 12 år.

Hur ska jag använda vaginal Hylafem?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta inte en vaginal stolpiller genom munnen.

Använd inte detta läkemedel om du har öppna sår, sår eller sår i din vaginala området.

Den vanliga dosen av vaginal Hylafem är ett suppositorium in i slidan gång per dag, i 3 till 6 dagar i rad.

Tvätta händerna före och efter insättning av ett vaginalt stolpiller.

Undvik att hantera stolpiller för lång eller det kommer att smälta i dina händer.

Vaginal Hylafem stolpiller är förpackade med engångsengångs applikatorer.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad om hur man sätter den vaginala stolpiller.

Använd detta läkemedel endast med applikatorn tillhandahålls.

Återanvänd inte en engångs applikator.

Du kan använda en dambinda för att förhindra medicin från färgning dina kläder, men inte använda en tampong.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Förvara i svalt rumstemperatur borta från fukt, värme och direkt ljus.

Håll varje vaginalt suppositorium inne i foliepåsen förrän du är redo att sätta en.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av vaginal Hylafem förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder vaginal borsyra?

Undvik att ha samlag medan du behandla en vaginal infektion.

Hylafem kommer inte behandla eller förebygga sexuellt överförbara sjukdomar.

Vaginal Hylafem biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar vaginal Hylafem?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Hylafem (borsyra topisk)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.