Sponsrade länkar

HyperRHO S / D Mini Dos

Vad är HyperRHO S / D Mini dos?

HyperRHO S / D Mini Dose är en steriliserad lösning framställs av humant blod.

HyperRHO S / D Mini Dose används för att förhindra ett immunsvar mot Rh positivt blod i människor med en Rh-typ negativt blod.

HyperRHO S / D Mini Dos kan också användas för ändamål som inte anges i handboken medicinering.

Viktig information

Du bör inte få HyperRHO S / D Mini dos om du har immunglobulin A (IgA) -brist med antikroppar mot IgA, eller om du har hemolytisk anemi (brist på röda blodkroppar).

Rho (D) immunglobulin kan orsaka en onormal nedbrytning av röda blodkroppar.

Ring din läkare omedelbart om du har något av följande symtom: feber, frossa, ryggsmärtor, ovanliga svaghet, röd eller rosa urin, blek hud, andnöd, liten eller ingen urinera, snabb viktökning, plötslig domning eller svaghet , sluddrigt tal, problem med syn eller balans, hosta upp blod, eller svullnad eller värme i benet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot en immunglobulin, eller om du har:

För att vara säker HyperRHO S / D Mini dos är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

HyperRHO S / D Mini Dos används ofta under och efter graviditet.

Om du får denna medicin för att behandla en omaka blodtransfusion, berätta för din läkare om du är gravid eller om du någonsin planerar att bli gravid.

Om du är en Rh-negativ kvinna och du blir gravid, måste du tala om för din läkare om du har någonsin varit utsatt för Rh-positivt blod i din livstid.

HyperRHO S / D Mini Dos är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur HyperRHO S / D Mini dos ges?

HyperRHO S / D Mini Dos injiceras i en muskel eller en ven.

Din andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga efter att du fått immunglobulin.

För behandling under graviditet, är HyperRHO S / D Mini dosen ges vanligen vid jämna mellanrum under den sista halvan av graviditeten, och återigen efter det att barnet är fött.

För behandling av en omaka blodtransfusion är medicinen ges när symptom på ett immunsvar visas (när kroppen börjar göra Rh-antikroppar).

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kan du behöva täta blodprover.

HyperRHO S / D Mini Dos kan orsaka falska resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i blodet.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för HyperRHO S / D Mini dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika vid mottagning HyperRHO S / D Mini dos?

Ta inte emot en "live" vaccin för minst 3 månader efter behandling med HyperRHO S / D Mini dos.

HyperRHO S / D Mini Dose biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hudutslag eller nässelfeber;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar HyperRHO S / D Mini dos?

Andra läkemedel kan interagera med Rho (D) immunglobulin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om HyperRHO S / D Mini-Dos (rho (d) immunglobulin)

Andra varumärken: RhoGAM, RhoGAM Ultra-filtrerad Plus, Rhophylac, WinRho SDF, ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.