Sponsrade länkar

Hypotears

Allmänt namn: okulär smörjmedel

Vad är Hypotears?

Det finns många märken och former av okulär smörjmedel tillgängliga och inte alla är noterade på denna information.

Hypotears är en lösning speciellt framtagen för att fukta ögonen.

Hypotears används för att lindra brännande, irritation och obehag som orsakas av torra ögon.

Hypotears kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda en Hypotears för att behandla eller förebygga en ögoninfektion.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda en Hypotears om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Hypotears om du har någon typ av infektion i ögat.

Hypotears förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om okulär smörjmedel passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Hypotears?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använd inte detta läkemedel samtidigt bär kontaktlinser.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Att tillämpa salva:

Rör inte spetsen på pipett eller salva rör.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Hypotears.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Hypotears används när det behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Hypotears kan orsaka allvarliga eller livshotande biverkningar.

Vad ska jag undvika när du använder okulär smörjmedel?

Hypotears kan orsaka dimsyn.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Hypotears biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Hypotears och ring din läkare om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hypotears?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på Hypotears används i ögonen.

Mer om Hypotears (okulär smörjmedel oftalmisk)

Andra varumärken: Systane, artificiella tårar, uppdatera Tears, Systane Ultra ... 44 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.