Sponsrade länkar

Hysept

Allmänt namn: natriumhypoklorit topisk

Vad är Hysept?

Hysept är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Hysept används för att behandla eller förhindra infektioner orsakade av skärsår eller skrapsår, hudsår, trycksår, diabetiska fotsår, eller kirurgi.

Hysept kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Hysept om du är känslig för klorprodukter (t.ex. blekmedel).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Hysept om du är allergisk mot det, eller om du är känslig för klorprodukter (t.ex. blekmedel).

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Hysept skadar fostret.

Det är inte känt om natriumhypoklorit aktuellt går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Hysept?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tillämpa eller häll detta läkemedel över det drabbade hudområdet.

Att behandla en hud sår eller sår, applicera Hysept genom att hälla den över såret.

Du kan använda vaselin (Vaseline) på huden runt huden såret eller påverkat område, för att hålla medicinen från att komma in på frisk hud.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Hysept förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder natriumhypoklorit aktuell?

Undvik att få Hysept på kläderna eller sängkläder.

Hysept biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Hysept och ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Hysept?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad natriumhypoklorit.

Mer om Hysept (natriumhypoklorit topisk)

Andra varumärken: Avenova, Anasept, Dakins full styrka Solution, Epicyn, ... 6 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.