Sponsrade länkar

ibritumomab

Vad är ibritumomab?

Ibritumomab är ett protein som målsöker vita blodkroppar i kroppen.

Ibritumomab används i kombination med andra läkemedel för att behandla icke-Hodgkins lymfom.

Ibritumomab kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Livshotande reaktioner kan inträffa under injektion eller inom 24 timmar efteråt.

Allvarliga och ibland dödliga infektioner eller hudreaktioner kan förekomma under behandling med ibritumomab, och upp till 4 månader efteråt.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med ibritumomab om du är allergisk mot ibritumomab, eller radioaktiva kemikalier eller mus proteiner.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använda ibritumomab kan öka risken för att utveckla andra typer av cancer, såsom leukemi eller preleukemi.

Både män och kvinnor som använder detta läkemedel bör använda effektiva preventivmedel för att förhindra graviditet.

Tala om för din läkare omedelbart om graviditet inträffar när antingen modern eller fadern använder ibritumomab.

Inte amma medan du använder detta läkemedel, och minst 6 månader efter sista dosen.

Hur ibritumomab ges?

Ibritumomab används i kombination med rituximab (Rituxan) och en radioaktiv kemikalie.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när ibritumomab injiceras.

Du kan få medicin för att förhindra vissa biverkningar när du får ibritumomab.

Ibritumomab kan öka risken för blödning eller infektion.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för ibritumomab injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får ibritumomab?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder ibritumomab, och minst 12 månader efter avslutad behandling.

Ibritumomab kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräks).

Ibritumomab biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon, hud smärta, röda eller lila hudutslag med blåsor och peeling).

Livshotande reaktioner kan inträffa under injektion eller inom 24 timmar efteråt.

Allvarliga och ibland dödliga infektioner eller hudreaktioner kan förekomma under behandling med ibritumomab, och upp till 4 månader efteråt.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Ibritumomab doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Non-Hodgkins lymfom:

Dag 7, 8, eller 9 efter initial rituximab infusion: -Inom 4 timmars rituximab, administrera Y-90 ibritumomab 0,4 mCi / kg (14,8 MBq / kg) faktiska kroppsvikt intravenöst under 10 minuter för patienter med normal blodplättsräkning (Trombocytantal större än 150 tusen / mm3) .Maximum dos: 32 mCi (1184 MBq) Y-90 ibritumomab dos oavsett faktiska kropps weight.Comments: -Koppla inte behandla om trombocyter mindre än 100 tusen / mm3-Initiera kuren efter återvinning av trombocyter till minst 150 tusen / mm3 minst sex veckor, men inte mer än 12 veckor, efter den sista dosen av första linjens kemoterapi

Vilka andra droger påverkar ibritumomab?

Andra läkemedel kan påverka ibritumomab, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om ibritumomab

Andra varumärken: In-111 Zevalin, Y-90 Zevalin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.