Sponsrade länkar

Ibudone

Allmänt namn: hydrokodon och ibuprofen

Vad är Ibudone?

hydrocodone är en opioid smärtstillande, som ibland kallas narkotika.

Ibudone är en kombination läkemedel som används på kort sikt för att lindra svår smärta.

Ibudone kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Hydrokodon kan bromsa eller stoppa din andning, och kan vara vanebildande.

Tar detta läkemedel under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder detta läkemedel med alkohol, eller med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning.

Ibuprofen kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Ibuprofen kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Ibuprofen kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Ibuprofen kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydrokodon eller ibuprofen (Alvedon, Motrin) eller om du någonsin har haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Vissa läkemedel kan interagera med hydrokodon och orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas serotonergt syndrom.

Om du använder hydrokodon när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Detta läkemedel kan passera i bröstmjölk och orsaka dåsighet eller andningsproblem i en ammande barn.

Hur ska jag ta Ibudone?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Hydrokodon kan vara vanebildande.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Ibudone.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara inte överbliven opioid medicinering.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Ibudone används för smärta, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Ibudone?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Drick inte alkohol.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något kall, allergi eller smärtstillande.

Ibudone biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, bensvullnad, andnöd.

Sluta använda Ibudone och ring din läkare omedelbart om du har:

Uppsök läkare omedelbart om du har symptom på serotonin syndrom, såsom: agitation, hallucinationer, feber, svettningar, frossa, snabb hjärtfrekvens, muskelstelhet, ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré.

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Långvarig användning av opioid läkemedel kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn) hos män eller kvinnor.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ibudone?

Narkotiska (opioid) medicinering kan interagera med många andra läkemedel och orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Ibudone (hydrokodon / ibuprofen)

Andra varumärken: Vicoprofen, Reprexain, Xylon 10

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.