Sponsrade länkar

Iferex 150

Allmänt namn: järn polysackarid

Vad är Iferex 150?

Iferex 150 är en form av mineralet järn.

Iferex 150 används för att förebygga och behandla järnbrist och järnbristanemi.

Iferex 150 ska inte användas som ett allmänt kosttillskott hos personer med normala järnnivåer.

Iferex 150 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Iferex 150 används som ett kosttillskott, och för att förhindra och för att behandla järnbrist och järnbristanemi.

Du ska inte ta Iferex 150 om du har hemokromatos, hemosideros eller hemolytisk anemi.

Förvara denna medicin utom räckhåll för barn.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Iferex 150 om du har:

Tala om för din läkare om du är gravid eller om du blir gravid under behandlingen.

Tala om för din läkare om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta Iferex 150?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta Iferex 150 på fastande mage för bästa resultat.

Mäta flytande medicin med en särskild dos-mätning sked eller medicin kopp.

Blanda vätskan med vatten, juice eller annan dryck enligt anvisningarna och drick blandningen genom ett sugrör för att förhindra missfärgning av tänderna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara denna medicin utom räckhåll för barn.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Symptom på en järn överdosering kan innefatta minskad energi, feber, kräkningar, magsmärtor, tjärliknande avföring, svag puls, snabb hjärtfrekvens, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar järn polysackarid?

Iferex 150 kan göra det svårare för kroppen att absorbera vissa läkemedel.

Iferex 150 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Iferex 150?

Andra läkemedel kan interagera med järn polysackarid, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Iferex 150 (järn polysackarid)

Andra varumärken: Ferrex-150, Niferex, Ezfe, Niferex Elixir, ... 9 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.