Sponsrade länkar

IFEX

Allmänt namn: ifosfamid

Vad är IFEX?

IFEX används tillsammans med andra läkemedel för att behandla testikelcancer hos män.

IFEX brukar ges efter andra behandlingar har misslyckats.

IFEX kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få IFEX om du har ett medicinskt tillstånd som orsakar urinering problem (t.ex. en förstorad prostata).

IFEX påverkar immunförsvaret.

IFEX kan påverka njurarna eller nervsystemet.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med IFEX om du är allergisk mot det, eller om du har ett medicinskt tillstånd som orsakar urinering problem (t.ex. en förstorad prostata).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använda IFEX kan öka risken att utveckla andra cancerformer, såsom leukemi.

IFEX kan orsaka fosterskador om en kvinna utsätts för det under graviditeten.

Använda effektiva preventivmedel för att förhindra graviditet, oavsett om du är en man eller en kvinna.

Detta läkemedel kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn), oavsett om du är en man eller en kvinna.

En kvinna som får IFEX bör inte amma.

Hur IFEX ges?

Din läkare kommer att utföra blod- och urinprov för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt med hjälp av IFEX.

IFEX ges som en infusion i en ven.

Om detta läkemedel av misstag hamnar på huden, tvätta noggrant med tvål och varmt vatten.

IFEX ges i en 21-dagars behandlingscykel, men du kommer att få läkemedlet endast under de första 5 dagarna i varje cykel.

Dricka mycket vätska när du tar IFEX.

Ditt blod kommer att behöva testas ofta.

IFEX kan ha långvariga effekter på kroppen.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för IFEX.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika vid mottagning IFEX?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur IFEX kommer att påverka dig.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av ifosfamid, särskilt illamående och kräkningar.

Grapefrukt kan interagera med IFEX och leda till oönskade biverkningar.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder IFEX, eller du kan utveckla en allvarlig infektion.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Detta läkemedel kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräks).

IFEX biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon, hud smärta, röda eller lila hudutslag med blåsor och peeling).

Du kan få infektioner lättare, även allvarliga eller livshotande infektioner.

Ring din läkare på en gång om du har någon av dessa biverkningar:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar IFEX?

Använda IFEX med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan påverka IFEX.

Mer om IFEX (ifosfamid)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.